Коледен базар с изложение на местни продукти в центъра на гр. Троян

Един от основните приоритети на Сдружение Местна инициативна група Троян и Априлци е насърчаване на производството и реализацията на традиционни местни продукти.

Предвид наближаващите Коледни и Новогодишни празници бяха проведени редица срещи и разговори със заинтересовани производители относно желанието им за участие в базар на местни продукти. В резултат на заявения интерес от страна на производителите, МИГ Троян и Априлци се обърна към кмета на община Троян – Госпожа Донка Михайлова с молба, да предостави за безвъзмездно ползване търговска площ и търговски помещения (шатри) за организиране на Коледен базар през времето от 18-ти и 19 декември 2014г., включително. Събитието се проведе и с активното участие на координационното звено на Националната селска мрежа за Ловешка област. По този повод, най-учтиво бяхме поканили малки и средни производители от различни браншове и сфери на дейност, да вземат участие в организираното събитие, като по този начин се популяризира тяхното производство. Предвидено бе, също така, всеки производител на местни храни на добра воля да осигури дегустация на произвежданите от него продукти с цел реклама.

Общоизвестен е факта, че Троянският край е популярен със занаятчии от различно естество. Екологично чистата природа е предпоставка за производство на биологично чисти продукти от животински и растителен произход. Местните производители имат реални шансове за развитие. Малките и средни фирми разполагат с доста скромен ресурс, с който се опитват да намерят своята ниша на пазара – именно със скромните средства и с реализацията на качествени продукти до потребителите.

През последните години бе станало навик местния производител да се разглежда като субект със затихващи функции, но това вече не е така. Местното производство е изгодно и качествено, а повечето производители вече знаят как да управляват финансите си. Но е необходимо и местните потребители също да предпочитат и избират родните стоки, тъй като една трета от парите, дадени за родни изделия, се връщат при нас под някаква форма. По проведено наше неофициално изследване, изборът на местни стоки води до увеличение на богатството на територията ни с 2-3 пъти. Именно такава бе и целта на МИГ Троян и Априлци, организирайки Коледното изложение-базар да окаже принос върху популяризирането на територията на МИГ като цяло и утвърждаване на местните марки и продукти носещи в името си марката “Троян”. Мероприятието тази година се проведе за първи път, но нашата цел е да се превърне в ежегодна практика с все по-голям интерес от производители и потребители и през годините да се наложи като мощен маркетингов инструмент за фирмите, като форум на местния продукт и на новаторски решения. Именно тук по време на Коледния базар, посетителите биха могли да открият, че местните продукти са не по-малко привлекателни.

На базара участваха два от емлематичните фирма-производители на хранителни продукти “Родопа Троян” ООД и “Хлебопроизводство и сладкарство” АД – Троян. Двете фирми представиха своите нови продукти във връзка с настъпващите Коледни празници, тъй като те присъстват на трапезата ни и в делник и празник. Специално внимание бе отделено на промоцията на продукта “Троянска луканка”, който ние от МИГ, съвместно с “Родопа Троян” ООД, бихме искали да защитим като продукт с традиционно специфичен характер.

Нашата амбиция е повишаване на доверието в местните стоки и доказването, че местните производители могат да бъдат надежден партньор и да са конкурентоспособни както на вътрешния, така и на международния пазар, както и утвърждаването на местните марки продукти като разпознаваеми и специфични за района .

Това е една чудесна възможност за малките и средните фирми да представят своята продукция на търсещите продукти с високо качество. Това е сектор, който не може да си позволи да се ангажира с високи наеми за дълги месеци, а има нужда да чуе мнението на потребителя.

МИГ Троян и Априлци, както и колегите от Националната селска мрежа изразяват своята благодарност за проявеното разбиране, за Вашето присъствие и активно участие на всички граждани, заинтересовани производители на хранителни продукти, както и на занаятчиите от територията на община Троян и община Априлци, включили под една или друга форма в Коледното изложение – базар на местни продукти.

Благодарим и за любезното съдействие на община Троян, предоставила безвъзмездно търговски площи за участниците на изложението в центъра на града!